Ciekawe

Cele oceny pracownika i ich wpływ na rozwój firmy

Przeprowadzenie oceny pracownika nie jest zadaniem łatwym, gdyż wymaga fachowej wiedzy. Dlatego wszyscy managerowie czy też inne osoby z działu HR powinny zdecydować się na szkolenie z oceny pracownika.

Szkolenie oceny pracownika a rynek pokoleniowy

Szkolenie z oceny pracowników obejmuje szeroki zakres wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, dzięki której można wypracować i znaleźć odpowiednie metody, które umożliwią obiektywną ocenę. Jest to szczególnie trudne w przypadku oceny pokolenia tzw. baby boomers.

Rozmowy z pracownikami z pokolenia baby boomers są zazwyczaj najtrudniejsze. Dlatego warto mieć opracowane scenariusze i być przygotowanym na różne typy osobowości. Dzięki temu można w jasny i klarowny sposób przeprowadzić ich ocenę.

Szkolenie z oceny pracownika – cele

Każda osoba, która pracuje w branży HR powinna posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania oceny pracowniczej i jej motywacyjnego charakteru. Koniecznie należy budować arkusze oceny okresowej. Jednak należy pamiętać, że muszą być one dostosowane do określonej grupy pracowników, uwzględniając stanowisko.

Wdrożenie SOOP pełni tutaj kluczową rolę, gdyż ściśle łączy się z kampanią informacyjną. Aspekt psychologiczny ma także duży wpływ, który może utrudniać obiektywną postawę oceniającego. Zatem należy sprawić aby rozmowa miała charakter motywacyjny i zachęcała pracownika do większej efektywności.

System ocen – co trzeba wiedzieć?

Każdy pracownik zatrudniony w danej firmie musi ciągle się rozwijać. Dzięki temu wpływa na rozwój firmy. Zatem należy zatrudniać tylko osoby wysoce kompetentne, które sprawdzają się na danych stanowiskach. Ich wiedza i umiejętności są dostrzegalne w szerokiej perspektywie.

Należy już na samym początku zastanowić się, jakie zadania ma spełniać system ocen i jaki wpływ ma on na rozwój firmy. Tutaj należy wdrożyć i zastosować odpowiedni rodzaj, uwzględniając trendy rynkowe. Każdy system powinien być dedykowany do danych grup, jednak z uwzględnieniem uniwersalnych wytycznych.

Należy wybrać zatem odpowiednie kryterium oceny. Może być ono oparte o efektywność. Zatem tutaj należy użyć źródeł informacji, które oceniają pracę danego pracownika w sposób zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Równie często stosowane jest kryterium kompetencyjne, które opiera się na przydatności pracownika, która połączona jest z uwzględnieniem jego zaangażowania i kompetencji. System ocen powinien być przechowywany, aby móc tworzyć porównania.

Szkolenie z oceny pracownika niewątpliwie jest niezwykle istotne z punku widzenia jego przydatności dla działań firmy. Jednak aby było skuteczne, warto połączyć je z motywacją.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl

Share: