Kontener IBC to tzw. duży pojemnik do przewozu luzem. Jest ustandaryzowanym, przenośnym plastikowym zbiornikiem, umieszczanym w koszu metalowym na palecie. Służy do przewozu i czasowego przechowywania chemikaliów, materiałów płynnych czy wody, a także wielu innych towarów.

Zastosowanie kontenerów IBC

Duże pojemniki do przewozu luzem mogą przechowywać i transportować różne rzeczy, m.in, chemikalia, w tym materiały niebezpieczne lub towary niebezpieczne. Pojemnik IBC może także przechowywać towary i surowce stosowane w produkcji przemysłowej, ciekłe, granulowane i sproszkowane składniki żywności, syropy spożywcze, takie jak syrop kukurydziany lub melasa oraz produkty petrochemiczne, takie jak rozpuszczalniki, detergenty lub kleje. Woda deszczowa stosowana w kolektorach deszczowych na dachach również może być przetrzymywana przez kontener IBC. Duże pojemniki do przewozu luzem IBC są także podstawowymi elementami budowy wielu domowych systemów akwakultury

Nabywanie i utylizacja pojemników IBC

Kontenery IBC średniej wielkości można nabyć lub wydzierżawić. Dostępne są systemy kodów kreskowych i systemy śledzenia z dołączonym oprogramowaniem. Pojemnik IBC można kupić jako zwykłą jednostkę, jednostkę z rebottledem lub tzw. zmywaną jednostkę. W wielu przypadkach klient może zakupić mieszankę tych typów jednostek w ramach jednej ceny, w celu uproszczenia księgowości. Wybór jednostki przez klienta jest przede wszystkim czynnikiem rzeczywistej lub postrzeganej wrażliwości produktu na zanieczyszczenia. Z wyjątkiem produktów wytwarzanych w sterylizowanych pomieszczeniach, decyzja o wyborze dużego pojemnika do przewozu luzem jest kwestią dostępności lub wyglądu.

Poziom bezpieczeństwa kontenerów IBC

W przypadku wystawienia na działanie ognia, kontenery IBC z tworzyw sztucznych zawierających palne lub łatwopalne ciecze mogą szybko utopić się lub spalić, uwalniając całą ich zawartość i zwiększając zagrożenie pożarowe wskutek nagłego dodania paliwa.W przypadku kontenerów IBC metalowych, raporty z testów przeprowadzonych przez instytuty wskazują, że metalowy kontener IBC może wytrzymać ogień przez co najmniej 30 minut, jeśli jest wyposażony w urządzenie odpowietrzające. Bezpieczeństwo większa fakt, że pojemniki IBC można wytwarzać według wymagań klienta w zakresie pojemności, wymiarów i materiału. Długość i szerokość dużego pojemnika do przewozu luzem jet zazwyczaj uzależniona od standardu wymiarowego palety danego kraju. Inne parametry kontenera również można w tym aspekcie dopasować.

Więcej dowiesz się na stronie https://www.schoellerallibert.com/pl/news/products/film-combolife-skadane-kontenery-ibc/

Share:
http://lacatedralstudios.org/praca-za-granica-czy-warto-zrobic-ten-krok/ http://web7group.com/innowacyjne-sztucce-co-proponuja-producenci/ http://m34.pl/nowoczesne-donice-na-tarasie/