Biznes

Internetowe rozliczanie podatku

Dużym ułatwieniem dla niejednego podatnika jest to, że od kilku lat można wypełnić i wysłać swoją deklarację przez internet. Ten proces jest nie tylko krótszy od standardowego, ale również zapobiega popełnianiu błędów w deklaracji.

Odpowiedni program PIT daje swoim użytkownikom możliwości, które były do tej pory dla niego niedostępne. Po wpisaniu odpowiednich kwot w odpowiednich miejscach na deklaracji, program sam oblicza wiele rzeczy jak na przykład: kwotę wolną od podatku, czy możliwy 1 procent do przekazania na cele dobroczynne. Kiedyś każdy sam musiał obliczać cały arkusz swojego zeznania podatkowego, co powodowało wiele błędów. Błędy te musiał być poprawiane przez urzędników, którzy teraz mogą ten czas lepiej wykorzystać. Zdarzało się, że podatnicy celowo wpisywali złe obliczenia, licząc na niedopatrzenie Urzędu Skarbowego. Programy internetowe uniemożliwiają wysłanie błędnie wypełnionej deklaracji, dzięki czemu zmniejszona została liczba wyłudzeń podatkowych.

Na naszej stronie można również zapoznać się z różnorodnymi ulgami, które przysługują podatnikom w tym roku. Nieznajomość tych ulg może kosztować użytkowników utratę nawet kilku tysięcy złotych, a warto wiedzieć, że jeżeli w naszej deklaracji nie zaznaczymy z której ulgi chcemy skorzystać, w jakim wymiarze i co najważniejsze – na jakiej podstawie – Urząd Skarbowy nie uwzględni ulgi, nawet jeżeli by przysługiwała danemu płatnikowi podatku dochodowego. Ulgi mogą być przyznane na przykład na dzieci, czy na internet.

Share: