Ciekawe

Jak zostać franczyzodawcą?

Jak zostać franczyzodawcą?

W Polsce rynek franczyzy ma się coraz lepiej. Świadczy o tym najlepiej rosnąca liczba firm, które rozwijają się właśnie poprzez sprzedaż licencji. Od kilku lat przybywa około 100 takich systemów rocznie. Z uwagi na znaczną konkurencję na sukces mogą jednak liczyć tylko profesjonalnie przygotowanie systemy franczyzowe takie jak np. Chata Polska.

Jak zatem zostać franczyzodawcą i jak się do tego przygotować?

Na początku trzeba przede wszystkim rzetelnie ocenić swoją firmę. Franczyza bowiem polega na przekazywaniu franczyzobiorcom pewnego modelu prowadzenia biznesu, który został już wypracowany. Oczywiście im biznes jest dłużej prowadzony, tym większa jest wiedza na temat kosztów i wysokości sprzedaży, a więc wyników finansowych. Działalność oczywiście musi przynosić zyski. Dobrze też, jeśli firma czymś się w branży wyróżnia. Mogą to być nietypowe usługi czy produkty bądź forma obsługi klienta. Potencjalnych franczyzobiorców trzeba bowiem czymś zainteresować.

Kolejną kwestią jest to, co można swoim franczyzobiorcom zaproponować. Oczywiście sieć franczyzowa musi mieć jednolity wizerunek, gdyż tylko to zapewni jej wśród klientów rozpoznawalność. Warto więc zainwestować w dobre logo oraz wizualizację sieci. Tylko wyłączne prawo do rozporządzania logo pozwala na realne myślenie o udzieleniu licencji franczyzowej. Podstawowym zadaniem franczyzodawcy jest przekazanie swoim franczyzobiorcom wiedzy oraz doświadczeń na temat prowadzenia danego biznesu. Nie mogą być one dostępne dla nikogo spoza systemu. Dobrym rozwiązaniem jest np. organizowanie szkoleń wstępnych, podczas których można się zapoznać z firmą, jej produktami czy zasadami obsługi klienta. Franczyzobiorcy powinni też zawsze liczyć na pomoc ze strony franczyzodawcy i to na każdym etapie prowadzenia działalności. Na początku trzeba m.in. znaleźć dobry punkt sprzedażowy.

Przedsiębiorcy realnie myślący o franczyzie powinni także dokonać analizy jej opłacalności z punktu widzenia swojego oraz ewentualnych franczyzobiorców. Znając te dane, można wyliczyć opłaty franczyzowe, które muszą na franczyzobiorcę zostać nałożone. Są to opłata wstępne oraz opłaty bieżące, płacone co miesiąc lub kwartał. Powinny one oczywiście pokrywać koszty związane z organizacją i utrzymaniem sieci, ale nie być jednocześnie zbyt wysokie.
Stworzenie własnej sieci franczyzowej jest czasochłonne i wymaga sporego nakładu pracy. Kluczową kwestią jest opracowanie pakietu franczyzowego oraz umowy franczyzowej, która reguluje prawa i obowiązki obu stron. Ponadto dobrze jest dla franczyzobiorców przygotować biznesplan. Na końcu oczywiście pozostaje jeszcze kwestia promowania systemu i poszukiwania pierwszych franczyzobiorców.

Share:
kliknij Czy zwierzęta pójdą do nieba? WarZ - gra o apokalipsie zombie leczenie kanałowe pod mikroskopem kraków apartamenty w Szczawnicy