Biznes

Jawne korzyści z faktoringu niejawnego

Umowy zawierające ograniczenie w zakresie cedowania wierzytelności na inne podmioty gospodarcze są w niektórych branżach częstą praktyką. Tego typu klauzule zawarte w porozumieniach handlowych mogą utrudniać pozyskanie finansowania przedsiębiorstwom, które są stronami umowy. Dogodnym rozwiązaniem w tej sytuacji może okazać się faktoring niejawny, usługa dostępna w ofercie wyspecjalizowanych firm faktoringowych. Na czym polega ten rodzaj faktoringu i jakie są jego korzyści?

Ograniczenia zapisane w kontrakcie

Niektóre umowy handlowe zawierają zakaz przenoszenia wierzytelności na osoby trzecie. Oznacza to, że wierzyciel, aby scedować wierzytelność na inny podmiot gospodarczy, musi najpierw uzyskać na to zgodę dłużnika. Dla wielu przedsiębiorców taki zapis może oznaczać problemy z cash flow, gdyż odcina możliwość korzystania z narzędzi finansowych, takich jak klasyczny faktoring. Z myślą o firmach, które mają problem z dokonaniem cesji i objęciem zobowiązań tradycyjnie rozumianym faktoringiem, powstał faktoring niejawny, zwany także cichym.

Faktoring niejawny – mechanizm działania

Zakaz cesji wierzytelności w praktyce utrudnia funkcjonowanie podmiotom gospodarczym, które nie posiadają własnych środków finansowych pozwalających na realizację kontraktów. Dlatego też coraz więcej firm pyta o faktoring niejawny, który pozwala im na legalne ominięcie ograniczeń wynikających z umowy i przyjmowanie nowych zleceń. Jak działa faktoring niejawny? Faktorant wykonuje usługę (dostarcza produkt), za którą wystawia fakturę. Ta trafia do firmy faktoringowej, która przekazuje – całą lub częściową – zapłatę za fakturę w ciągu 24 godzin. Różnica między faktoringiem klasycznym a cichym polega na tym, że płatnik (zleceniodawca) nie jest informowany o przekazaniu wierzytelności do faktoringu i wpłaca środki na specjalne, wskazane w umowie konto kontrolowane.

Korzyści z faktoringu niejawnego

Decydując się na tę formę współpracy z firmą faktoringową przedsiębiorstwo zyskuje możliwość pozyskania finansowania do realizacji nowych zleceń mimo umownego zastrzeżenia o zakazie cesji wierzytelności. Firma korzystająca z usługi faktoringu cichego ma szybki dostęp do gotówki zamrożonej w fakturach. To kluczowe z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej. Jest to również atrakcyjny sposób finansowania bieżącego obrotu dla podmiotów, które w ocenie banków nie mają zdolności kredytowej.

Zainteresował Cie artykuł? Tutaj znajdziesz więcej https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Share: