Technologia

Podstawowy podział robotów przemysłowych

Robot przemysłowy to zaawansowane urządzenie automatyczne, którego zadaniem jest wykonywanie określonych, mniej lub bardziej zaawansowanych czynności, w oparciu o wcześniej zdefiniowany i dostarczony na podstawie określonego nośnika program. Oczywiście roboty przemysłowe można dowolnie dzielić. Najczęściej jednak wyróżnia się dwa, góra trzy podstawowe kryteria ich podziału.

Po pierwsze – budowa układu napędowego

Pierwszym rodzajem robotów przemysłowych, biorąc pod uwagę ich system napędowy, są roboty o konstrukcji pneumatycznej. Są one sterowane za pomocą układów sprężonego powietrza. W tych układach to powietrze jest czynnikiem roboczym, powodującym przesuwanie się określonych części ruchomych.

Drugą formą robotów o charakterze przemysłowym są urządzenia hydrauliczne. Układy zainstalowane w ich wnętrzu opierają się głównie na sprężonej cieczy, której siła oddziaływania jest znacznie większa, aniżeli w przypadku sprężonego powietrza.

Trzecim rodzajem napędu stosowanego w układach przemysłowych jest rzecz jasna napęd elektryczny. Ruch w tymże układzie najczęściej jest spowodowany poprzez oddziaływania elektromagnetyczne.

Po drugie – konstrukcja robota

Roboty przemysłowe – Comau można też dzielić pod względem konstrukcji samego urządzenia. Do pierwszej grupy takich robotów możemy zaliczyć urządzenia w których nie mamy do czynienia z jakimikolwiek modułami, lecz trwałą, stałą konstrukcją. W tychże robotach nie można wykonywać jakichkolwiek modyfikacji, chyba że dotyczy to jedynie urządzeń zewnętrznych (np haków, końcówek itd).

Do drugiej grupy robotów przemysłowych (biorąc pod uwagę ich konstrukcję), możemy zaliczyć urządzenia o konstrukcji modułowej. Tego typu roboty mogą być dowolnie modyfikowane konstrukcyjnie i to nawet w obrębie jednego urządzenia i wchodzących w jego skład segmentów.

Po trzecie – typy robotów przemysłowych

Ostatnim istotnym kryterium podziału robotów przemysłowych są typy tych urządzeń. Typ pierwszy to urządzenia sekwencyjne. Ich praca opiera się na wykonywaniu konkretnych sekwencji zadań, według narzuconego schematu.

Drugim, coraz częściej spotykanym typem robotów przemysłowych są urządzenia adaptacyjne, których rolą jest uczenie się nowych funkcji i dopasowywanie się do reguł rządzących procedurą produkcyjną.

Z kolei typ trzeci to roboty sterowane za pomocą określonej trajektorii, zdefiniowanej wcześniej w programie. Tego typu roboty przemysłowe wykonują zadania w oparciu o kilka wymiarów (najczęściej trzy). Zalicza się do nich między innymi tokarki i frezarki CNC.

Share: