Ciekawe

Udział w szkoleniu z oceny pracownika

Ocena pracownika nie jest obowiązkiem pracodawcy, ale bardzo motywuje niejednego pracownika i daje poczucie swojej wartości. Pracownicy oceniani sprawiedliwie, pracują wydajniej i bardziej są zintegrowani ze swoją firmą. Oceny są roczne lub okresowe i dobrze jest by wraz z nimi szły odpowiednie gratyfikacje.

Jednak by dobrze i sprawiedliwie ocenić każdego pracownika, trzeba wiedzieć jak to zrobić.

SZKOLENIA

Szkolenie z oceny pracownika jest szkoleniem organizowanym bardzo często, udział w nim biorą osoby, które zarządzają odpowiednią kadrą pracowniczą. Program szkolenia z oceny pracownika obejmuje wiele problemów dotyczących pracowników. Sam udział w szkoleniu oceny pracownika pozwala na naukę dobrego i sprawiedliwego ocenienia pracownika przez pracodawcę.

ZALETY SZKOLENIA Z OCENY PRACOWNIKA

Udział w szkoleniu z oceny pracownika daje same korzyści i pozwala przełożonemu spojrzeć profesjonalnie na danego pracownika.Przede wszystkim przełożony dostanie odpowiednie narzędzia by przeprowadzić rozmowy oceniające z pracownikiem. Podczas tego rodzaju rozmów, nie będzie oceniany pracownik pod względem, czy przełożony go lubi czy nie, ale czy dobrze pracuje czy też źle.Ponadto przełożony, poprzez szkolenie z oceny pracownika, dowie się jak zmotywować pracownika do bardziej wydajnej pracy, jak rozwiązać problemy w zespole, będzie lepiej zarządzał swoim zespołem.

TEMATY SZKOLENIA

Szkolenie z oceny pracownika trwa kilka dni i po jego ukończeniu otrzymuje się odpowiednie zaświadczenie o możliwości oceny pracowników.
Szkolenia z oceny pracownika poruszają następujące tematy:
– cele pracownika,
– rozliczanie z realizacji zadań,
– badanie przyczyn niepowodzeń,
– wypisywanie karty pracowniczej,
– przygotowania do rozmowy oceniającej pracownika,
– psychologiczne metody oceniania,
– możliwość słuchania rozmówcy,
– asertywność w udzielaniu informacji,
– ocenianie pracy i wydajności pracownika, a nie jego osoby,
– rozwiązywanie wszelkich problemów w trakcie oceniania pracownika,
– pracę nad indywidualnymi problemami danej osoby.

PRACA PO SZKOLENIU

Każdy przełożony po odbyciu szkolenia z oceny pracownika spojrzy inaczej na swoją kadrę podwładnych. Zrozumie, żeby praca była bardziej efektywna,`potrzebna jest większa motywacja, zachęta i zrozumienie pracownika.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl

Share: