Biznes

Wycena przedsiębiorstw – metoda wartości księgowej

W teorii analizy finansowej wymienić można co najmniej kilkanaście powszechnie stosowanych metod wyceny przedsiębiorstwa. Większość z nich jest skomplikowana, opiera się na wątpliwych podstawach lub wymaga przyjęcia trudnych do oszacowania założeń. Dlatego w praktyce bardzo często stosuje się prostą metodę opartą o wycenę bilansową.

Metoda wartości księgowej aktywów netto

Wycena przedsiębiorstw metodą wartości księgowej aktywów netto opiera się na danych ujętych w bilansie spółki, a więc można ją wykonać szybko, bez zbędnych nakładów finansowych oraz bez potrzeby stosowania zaawansowanych narzędzi. Tak naprawdę jest w stanie ją przeprowadzić każdy inwestor. Metoda ta polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o wartość netto aktywów, czyli po prostu po odjęciu wartości zobowiązań od wartości aktywów. Czyli wartością księgową aktywów netto jest po prostu kapitał własny figurujący w bilansie spółki.

Wady i zalety metody wartości księgowej aktywów netto

Niewątpliwą zaletą jest prostota – wycenę tą metodą może przeprowadzić każdy, na podstawie powszechnie dostępnych danych (dla spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych). Metoda ta pozwala na szybką wycenę wartości wielu spółek w krótkim czasie, co jest dobrą bazą do późniejszej, szerszej analizy dla inwestorów giełdowych.

Wadą metody wartości księgowej aktywów netto jest… jest prostota. Powoduje ona, że metoda ta opiera się tak naprawdę na danych historycznych, nie uwzględnia potencjalnych zmian w przyszłości oraz kompletnie pomija, jaką wartość przedsiębiorstwo generuje dla właściciela. Wobec powyższego, wycena przedsiębiorstw tą metodą stanowi jedynie dobrą bazę do późniejszej analizy.

Przykład zastosowania w warunkach GPW

W celu wyceny i odpowiedzenia na pytanie, czy akcje spółki są tanie należy znaleźć w sprawozdaniu finansowym spółki dwie informacje: wartość kapitału własnego oraz liczbę akcji w obrocie na GPW.
Przykładowo:
Kapitał własny: 100 mln zł
Liczba akcji: 1 mln zł
Po podzieleniu kapitału własnego przez liczbę akcji, otrzymamy wartość przedsiębiorstwa przypadającą na jedną akcję : 100 mln zł / 1 mln zł = 100 zł.W tym momencie porównać należy otrzymaną kwotę z aktualną ceną na GPW. Jeżeli cena akcji jest niższa od 100 zł, to znaczy, że akcje firmy notowane są powyżej wartości księgowej aktywów netto.

Wycena przedsiębiorstw powyższą metodą nie powinna być jedynym kryterium wyceny lub podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dla inwestorów może być to jednak dobry filtr, który pozwoli wyłapać spółki potencjalnie interesujące do dalszej analizy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Share: