Ciekawe

Zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie

Współczesny konkurencyjny krajowy, europejski oraz globalny rynek coraz mocniej podnosi firmom poprzeczkę, w zakresie poprawy efektywności swojej działalności. System zarządzania magazynami nie jest tutaj wyjątkiem, wręcz przeciwnie w sposobie działania magazynów, czyli centralnych punktów sieci logistycznych można zaobserwować wiele innowacji. Wzorem Toyoty, wiele przedsiębiorstw wprowadza specyficzną politykę zarządzania magazynem taką jak np. lean management. Korzystając z optymalizacji procesów, magazyny zyskują niezwykłą poprawę organizacji i przepływu produktów, a także ich zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów.

Czym jednak tak naprawdę jest zarządzanie magazynami?

to system obsługujący codzienne operacje w magazynie. Współczesny magazyny muszą zarządzać przepływem materiału wewnątrz obiektu, a także przepływem informacji w całym łańcuchu dostaw. Skuteczny system zarządzania magazynami pomaga firmom poprzez:
– Dopasowywanie do podaży i minimalizowanie zapasów, co znacząco obniża koszty i ryzyko związane z przechowywaniem towarów
– Zmniejszanie potrzebnej powierzani magazynowej
– Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
– Lepszy przepływ informacji
– Skrócenie czasu przetwarzania zamówień poprzez standaryzację przepływu pracy i ograniczenie liczby prac w toku
– Ograniczanie kosztów pracy związanych z pracami remontowymi i nieefektywną obróbką materiałów
– Ograniczenie niepotrzebnego transportu materiałów eksploatacyjnych
– Wspieranie popytu na zlecenia niestandardowe (coraz bardziej popularne zlecenia typu pick and select)

Niemal w każdej branży rynek jest bardzo zmienny, co stwarza nowe wyzwania dla zarządzania magazynem.

Magazyny nie mogą już składować produktów i czekać na klientów, zamiast tego magazyny muszą stale transportować nowe lub zaktualizowane produkty, aby zaspokoić stale zmieniający się popyt. Dlatego też nowoczesne przedsiębiorstwa stosują zasadę „Just in time”, oznacza to, że każdy proces (np. dostarczenie towaru do Klienta zgodnie z ustaloną datą) jest skończony dokładnie w umówionym momencie. Niedopuszczalne są opóźnienia (np. przekroczenie terminu wydania towaru do Klienta), ale także procesy skończone znacznie przed ustalonym terminem (przykładowo wyprodukowanie towaru na kilka miesięcy przed ustalonym z Klientem terminem jest niewłaściwe, ponieważ rodzi koszty np. magazynowania towaru oraz ryzyka takie jak możliwość spłonięcia zalegającego towaru w wyniku pożaru). Rozszerzone informacje o magazynowaniu można znaleźć w leksykonie sklepu E-Promag

Czasem nawet drobne zmiany w organizacji pracy mogą dać wymierne korzyści.

Przykładowo, w wielu magazynach niektóre obszary są przepełnione (co utrudnia znalezienie materiałów eksploatacyjnych), podczas gdy inne są niewykorzystane. Odpowiednie przestawienie stacji roboczych może przynieść w takich przypadkach spore oszczędności. Nieodpowiednio przechowywanie i stale przenoszone z miejsca na miejsce materiały to po prostu oznaki nieefektywnego zarządzania.

Na ogół więc we współczesnym zarządzaniu magazynem warto kierować się polityką mającą na celu eliminować zbędny ruch. W artykule wykorzystano informacje z witryny e-Promag

Share: