Ciekawe

Zawory rozdzielające – rodzaje, parametry oraz zastosowanie

Zawory rozdzielające stosowane są w wielu urządzeniach. Szczególnie często stanowią one element różnego rodzaju maszyn przemysłowych, ale fabryki i zakłady przemysłowe to nie jedynie miejsca, gdzie spotkać można tego typu elementy. Są one również bardzo powszechne w otoczeniu bliższym człowiekowi, również w domach czy miejscu pracy.

Szerokie zastosowanie zaworów rozdzielających

Zawory tego typu z reguły nie są same w sobie odrębnym urządzeniem. Zazwyczaj stanowią element większego urządzenia czy systemu, ale są elementem bardzo istotnym i decydującym o prawidłowym działaniu nie tylko samych maszyn, ale i całych firm.

Zawory rozdzielające to bardzo zróżnicowane urządzenia, które dzieli się ze względu na szereg parametrów, wśród których są m.in.: sposób sterowania, rodzaj czynnika sterującego, przeznaczenie, wielkość i inne. Zazwyczaj poszczególne rodzaje znajdują zastosowanie w urządzeniach konkretnego typu, np. elektryczne zawory w małych sprzętach, pneumatyczne w dużych maszynach przemysłowych.

Jak dobrać zawory rozdzielające

Przy doborze zaworów pod konkretne zastosowanie należy zwrócić uwagę na szereg parametrów. Do najważniejszych z nich należą:

– wielkość (rozmiar) zaworu,
– rodzaj zaworu sterującego,
– sposób dostarczenia czynnika roboczego do zaworu,
– sposób sterowania,
– liczba dróg przepływu czynnika roboczego w zaworze,
– liczba położeń elementu sterującego przepływem.

Inny istotny parametr to także sposób sterowania zaworem. Mogą one być elektryczne, czyli sterowane prądem, pneumatyczne (z wykorzystaniem czynnika, jakim jest najczęściej powietrze), mechaniczne lub też zawory mieszane (najczęściej z wykorzystaniem energii elektrycznej).

Przeznaczenie zaworów rozdzielających

Zastosowanie zaworów rozdzielających jest tak szerokie, ponieważ używane są one w rozmaitych instalacjach, różniących się rodzajem czynnika przesyłanego. Są to między innymi instalacje elektryczne, powietrzne czy wodne. Ponadto zawory rozdzielające dzieli się ze względu na liczbę kanałów, na jaką dzielą one drogę przepływu czynnika lub substancji, jakie przesyłane są daną instalacją.

Nie mniej ważnym parametrem, który cechuje zawory to liczba położeń, w jakich może znajdować się element sterujący. Poza położeniem zamkniętym i otwartym może to być położenie półotwarte lub też otarte w innym zakresie.

Artykuł powstał we współpracy z firmą OBREiUP

Share:
034548.org koco.pl esencjapiekna.com.pl