Zanieczyszczenie gleb to podstawowy problem ekologiczny Polski. Problem ten tak jak skażenie powietrza wymaga diagnozy i zwalczania. Jednakże wiele jednostek gminnych czy indywidualnych podmiotów gospodarczych nie ma pojęcia jak dokonać diagnozy gleb zgodnie z prawem i z dużą dokładnością. Wybór dobrego laboratorium to nie wszystko – podstawą jest wiedza co krok po kroku należy czynić by badanie przebiegło sprawnie i dało dobre rezultaty.

Pierwszy krok

Podstawą do rozpoczęcia prac analitycznych jest zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Jako, że nieznajomość prawa szkodzi warto zapoznać się z wszelkimi zapisami by nie popełnić błędów.

Do pobrania próbki gleby należy wyposażyć się w profesjonalny sprzęt wiertniczy. Dobrym rozwiązaniem jest też skorzystanie z usług jednej z firm oferujących takie czynności. Jest to o tyle dobre wyjście, że we wspomnianych firmach pracują ludzie kompetentni z uprawnieniami do wykonywania wierceń i badań gleby. Próbki powinny być pobrane przecięciem profilu do głębokości jednego metra.

Zanieczyszczenie gleb – zakres badania gruntów

Badania tego typu najczęściej dotyczą wykrywania ilości metali ciężkich takich jak ołów, cynk czy kadm oraz ich ilości procentowej w danej próbce. Częste jest też wykrywanie ilości związków węglowodorowych zgromadzonych w danej próbce glebowej gdyż są to jedne z najczęstszych zanieczyszczeń, ale zaliczają się też do grupy najbardziej szkodliwych. Mowa tu o takich substancjach jak: Benzyny (C6-C12), Oleje (C12-C40), Węglowodory aromatyczne – BTEX czy Wielopierścieniowe węglowodory znane też pod symbolem WWA.

W zależności od laboratoriów można też zamówić badania pod kątem badania ilości w glebie węglowodorów chlorowanych. Zaliczają się do nich nie tylko chlorobenzeny i chlorofenole, ale też polichlorowane bifenyle, które wydzielają się przy rozkładzie urządzeń elektronicznych.

Dość często dokonuje się diagnoz rolnych, które wskazują ilość pestycydów zawartych w glebie oraz chemicznych środków pochodzenia antropogenicznego.

Komu powierzyć badania laboratoryjne?

W Polsce istnieje wiele firm i ośrodków badań podejmujących się diagnozy gleb i ich składu. Jednym z najnowocześniejszych i najbardziej znanych ośrodków badania gleb znajduje się w Toruniu. Drogi sprzęt i wykwalifikowana kadra laboratorium to gwarancja jakości. Wysokiej klasy laboratoria znajdują się też w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.

Dla osób pragnących wykonać badania małym nakładem finansowym poleca się przekazanie próbek studentom z najbliższego uniwersytetu przyrodniczego. W ramach badań naukowych na pewno podejmą się oznaczenia składu gleby, jednak można się spodziewać drobnych niedociągnięć i pomyłek

Share: