Biznes

Budowa hali przemysłowej – od czego zacząć

Budowa hali przemysłowej wymaga przeprowadzenia wielu formalności. Jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę trzeba uzyskać kilka decyzji i uzgodnień. Jakie to są dokumenty?

Realizację inwestycji należy zacząć od sprawdzenia czy działka, na której ma powstać obiekt, jest budowlana. Jednak warto wiedzieć, że nie na każdej działce budowlanej można wznieść dowolny budynek. Jeśli dla danego obszaru uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba sprawdzić, czy można na tym terenie lokalizować obiekty przemysłowe. Jeśli nie ma planu miejscowego, należy wystąpić o warunki zabudowy. Warto to zrobić jeszcze przed zakupem nieruchomości, zwłaszcza że nie wszędzie będzie można zrealizować planowaną inwestycję. Żeby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, nie trzeba być właścicielem działki.

Zanim powstanie projekt

Zanim projektant przygotuje projekt budowlany, trzeba uzyskać wiele uzgodnień i decyzji. Poniżej wymieniamy te, które są najważniejsze w przypadku budowy hali przemysłowej:
– mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, którą sporządza uprawniony geodeta. Na tej mapie architekt wykonuje projekt zagospodarowania działki, będący częścią projektu budowlanego;
– dokumentacja geologiczno-inżynierska – wykonuje ją geolog. Określone są w niej parametry podłoża gruntowego. Jest ona potrzebna projektantowi konstrukcji. Hale przemysłowe to konstrukcje o dużych rozpiętościach, w których działają znaczne siły. Takie obiekty wymagają szczególnie dokładnego zaprojektowania fundamentów. Żeby projektant mógł wykonać obliczenia i zaprojektować właściwy sposób posadowienia budynku, musi wiedzieć jakie parametry ma grunt na danym terenie;
– warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci m.in. wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, czasem też gazowej i ciepłowniczej. Rodzaj potrzebnych dokumentów zależy od konkretnej inwestycji: od tego, w jakie instalacje ma być wyposażona i jakie sieci znajdują się w pobliżu. Warunki wydają dostawcy mediów. Są one niezbędne, jeśli wraz z halą są projektowane przyłącza. Jeśli przyłącza nie będą objęte tym samym wnioskiem co hala, to projektant zdecyduje, czy i na jakim etapie będą mu potrzebne te dokumenty;
– oświadczenie o możliwości połączenia działki z drogą publiczną – dotyczy dróg krajowych i wojewódzkich. Wydaje je zarządca drogi;
– jeśli na działkę nie ma zjazdu – trzeba uzgodnić jego lokalizację z zarządcą drogi (w przypadku zjazdu z drogi publicznej jest wydawana m.in. decyzja na lokalizację zjazdu).

W zależności od lokalizacji i specyfiki zamierzenia budowlanego mogą być potrzebne jeszcze inne dokumenty, np. uzgodnienie z konserwatorem zabytków, decyzja środowiskowa, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. O tym, jakie jeszcze dokumenty są niezbędne na tym etapie, inwestor dowie się od projektanta. Poszczególne uzgodnienia i decyzje można uzyskiwać samodzielnie, można też powierzyć to zadanie projektantowi lub firmie, która zajmuje się kompleksową realizacją tego typu przedsięwzięć.

Czas na projekt

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, projektanci mogą przygotować projekt budowlany, który stanowi jeden z załączników wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt ten składa się z projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego i wielu uzgodnień oraz decyzji wymaganych przy konkretnej inwestycji. Projekt budowlany sporządzają projektanci wielu branż – każdy z nich w zakresie swojej specjalności.

Przy budowie hali przemysłowej, oprócz projektu budowlanego, jest potrzebny także projekt wykonawczy. Znajdują się w nim szczegółowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Nie jest on jednak wymagany do wniosku o pozwolenie na budowę i może powstawać, gdy już toczy się postępowanie w urzędzie lub po jego zakończeniu.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z firmą CoBouw Polska, polsko – holenderską spółką budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).

Share: