Rozliczanie czasu pracy kierowców spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom świadczącym usługi transportowe i spedycyjne. Wynika to z jednej strony ze specyfiki pracy kierowcy, z drugiej zaś z konieczności uwzględnienia wielu różnych regulacji prawnych.

Praca kierowcy

Nie ma większych problemów z rozliczaniem pracy kierowców zatrudnionych w miejscu siedziby firmy. Najczęściej wykonują stałe przewozy i ich czas pracy można dostosować do norm dobowych.

Sytuacja komplikuje się w przypadku kierowców wykonujących pracę na dalekich kursach. Trzeba wtedy uwzględniać i rozliczać czasy załadunku i rozładunku, wymagane przepisami czasy przerwy, normy tygodniowe i miesięczne. Do tego dochodzą diety, godziny nadliczbowe. Problemem jest także prawidłowa ewidencja. Mimo stosowania tachografów, istnieje wiele sposobów na ich oszukiwanie, co naraża pracodawcę na dodatkowe koszty lub kary. Profesjonalne wsparcie w tym zakresie znajdziesz na Tachoasystent.pl.

Obowiązujące przepisy

Ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw zajmujących się transportem osób lub towarów jest dostosowanie się do wielu różnych przepisów. Rozliczanie kierowców musi być zgodne z prawodawstwem polskim i unijnym. Największą trudność sprawia różnorodność stosowanych pojęć. W polskich aktach prawnych stosowane jest pojęcie czasu pracy kierowcy, natomiast w przepisach unijnych czas jazdy kierowcy. Dostosowanie się do tych wymagań wymaga doskonałej i bieżącej znajomości obowiązujących przepisów prawnych.
Zgodnie z nimi przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców i dokumentować ją w zależności od stosowanych urządzeń kontrolnych (tachografy analogowe, cyfrowe).

Sprostanie obowiązującym przepisom jest bardzo trudne, często nawet ze względów technicznych (bieżące dokumentowanie podczas, gdy kierowca jest w dalekiej trasie) powoduje, że rozliczanie czasu pracy kierowców powierzane jest zewnętrznym firmom rozliczeniowym. Najczęściej mają specjalnie opracowane programy rozliczeniowe uwzględniające wszystkie uregulowania prawne. To one przejmują odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń z kierowcami i organami kontrolnymi.

Share:
https://urbantraffic.pl https://swissies.pl https://przyjazne-wnetrza.pl/co-warto-zobaczyc-zwiedzajac-stambul/